Nieuws

Brief 19 maart 2020

Beste gastouders, ouder(s) / verzorger(s),

Allereerst willen wij jullie enorm bedanken voor de inzet, het begrip, de creativiteit en de positiviteit die we van velen mogen ontvangen. 

Middels deze mail willen wij jullie weer op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen.

Alle instanties in de kinderopvang werken nauw samen en er komt op dit moment veel informatie op ons af, die ook soms weer wordt gewijzigd. Wij proberen jullie in deze hectische periode zo volledig en snel mogelijk te informeren. Soms zullen wij eerder gegeven informatie moeten bijstellen omdat het weer verandert is, wij hopen op jullie begrip in deze.

Daarom blijven wij verwijzen naar de site van het RIVM. Hier staat altijd het meest actuele nieuws vermeld.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Urenregistratie:

Afgelopen periode hebben niet alle vraagouders de mail over de geregistreerde uren ontvangen. Daarom aan onze gastouders het verzoek hun ouder via WhatsApp te informeren wanneer zij de uren versturen. Zodat deze gecontroleerd kunnen worden.

Facturatie:

Voor de facturatie over de periode maart hebben wij besloten de automatische incasso er tijdelijk af te halen. Reden hiervoor is dat wij ouder(s) de mogelijkheid willen geven de betaling te kunnen voldoen op het moment dat dit het beste uitkomt. Hiervoor geldt wel de normale betalingstermijn. 

Indien uw financiële situatie door de huidige gebeurtenissen verandert vragen wij jullie om direct contact met de gastouder en ons op te nemen. Op deze manier kan er samen gekeken worden naar een oplossing. 

De betalingstermijn staat op de factuur vermeld, te voldoen via de bijgesloten IDEAL- link.

Deze week en volgende week zullen we met al onze gastouders telefonisch contact opnemen. Voor vraagouder(s) geldt, bel of mail ons gerust als er vragen zijn. 

Voor ons heel waardevol om te zien hoe iedereen met de huidige situatie omgaat.

Samen hopen wij hier zo goed mogelijk en in alle gezondheid doorheen te komen.

Wij hopen jullie hiermee, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

Team Dolfijntjes

Carmen, Leonie, Monique en Ingrid

dolfijntjes