Nieuws

Beslisboom neusverkoudheid bij kinderen

We gaan nu de periode weer in waar we allemaal verkouden gaan worden en hierdoor kunnen er veel vragen ontstaan wat nu wel en niet mag in de gastouderopvang. Bijgaand de actuele link naar beide site’s voor de actuele versie van de beslisboom en het protocol kinderopvang COVID-19. https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten


dolfijntjes