Nieuws

Maatregelen Coronavirus 15 maart 18.30u.

Aan alle ouders, gastouders en verzorgers,                                                                                                                                                                                           Ede, 15maart 2020

Door de huidige maatregelen, zoals doorgegeven door de overheid, zal er alleen opvang geboden mogen worden aan de kinderen van ouders die werken met beroepen in de vitale sector.

Dit geldt, zoals nu bericht, tot 6 april 2020.

Wat er precies onder de beroepen in de vitale sector valt staat op de hieronder vermelde site.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Ook wat de financiële consequenties zijn is voor nu nog onbekend.

Er wordt een voorstel, zoals hieronder vermeld, voorgelegd aan het ministerie van SZW.

Let op dit is vooralsnog een voorstel, dit is niet vanuit gastouderbureau Dolfijntjes!

Bij een tijdelijke gedwongen sluiting op last van de GGD en/of de rijksoverheid omwille van het gezondheidsrisico, blijven de betalingsverplichting van ouders en belastingdienst bestaan. Het kinderdagverblijf blijft zo acute liquiditeitsnood bespaard vanwege het wegvallen van de omzet van 2 weken, en ook de belastingdienst wordt (veel) administratieve rompslomp bespaard. Bedenk hierbij ook dat een kinderdagverblijf in dit geval geen beroep zal doen op speciale regelingen zoals deeltijd WW.

De logica achter deze maatregel is dat de ouders zelf ook betaald thuis blijven, althans dit adviseren het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM. En ook de medewerkers van het kinderdagverblijf blijven betaald thuis.

De geschetste maatregel dient feitelijk alle belanghebbenden.

 

Er is, ook voor ons, nog veel onduidelijkheid.

Wij hopen daar morgen meer over te kunnen berichten.

dolfijntjes