Wie zijn wij

Gastouderbureau Dolfijntjes

Gastouderbureau Dolfijntjes is door Ingrid en Hans  in november 2009 opgericht om gastouderopvang  volgens de nieuwe wettelijke kaders vorm te geven.
Gastouderopvang is binnen de kinderopvang een zeer belangrijk onderdeel waar kinderen binnen een huiselijke omgeving zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Kinderen hoe jong ook worden hier niet blootgesteld aan stress.
Wij beschikken over een pedagogisch opleiding en hebben een visie over hoe een gastouderbureau behoort te functioneren.
Persoonlijke contacten met gastouders en ouders is ons uitgangspunt.
Pedagogische kennis over de ontwikkeling van kinderen is ruim aanwezig.
Het voeren van een gedegen financiële administratie daar staan we voor.
Een vraagbaak voor gastouders, ouder zijn over de diverse onderdelen.
Organiseren en planning scholing voor gastouders maakt deel uit van onze visie dat men zich permanent moet blijven ontwikkelen.

Met ingang van 1 januari 2017 is Hans met pensioen gegaan en Ingrid zet het bedrijf met dezelfde visie voort.

Ingrid

Onze visie over de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar

Het opvoeden van kinderen is een belangrijke taak.
De gastouder neemt niet alleen de zorg voor het kind over maar ook een stukje opvoeding.
Het gastouderbureau heeft de expertise in de begeleiding van gastouders.

Baby 0 – 1,5 jaar

Cognitieve ontwikkeling
– De cognitieve ontwikkeling begint al voor de geboorte; de baby reageert op
geluiden van buitenaf.
– De zintuigen zijn erg belangrijk bij deze ontwikkeling; ruiken, proeven,tasten,
horen en zien.
– Een baby leert begrijpen door te naar dingen te grijpen.
– Bij een baby is er geen ik-besef en ook geen lichaams-besef.

Een baby leert door middel van 3 manieren:
– Ervaren
– Herhalen
– Imiteren (nadoen)

Taalontwikkeling valt ook onder cognitieve ontwikkeling.
Als een baby nog niet kan praten, communiceert het door:
– oogcontact
– gezichtsuitdrukking, gelaatsmimiek
– lichaamstaal

Peuter 1,5 – 4 jaar

Cognitieve ontwikkeling
Een peuter gaat steeds meer praten. Door veel te praten met een peuter verloopt de uitbreiding van de woordenschat sneller. Een peuter leert het meest als iemand actief reageert op wat ze zeggen, bijvoorbeeld door een vraag, bevestiging of een compliment.
Peuters weten nog niet goed wat nou fantasie is en wat de werkelijkheid, het loopt nog door elkaar heen. De magische wereld van een kind.
Een peuter denkt animistisch; levenloze dingen krijgen menselijke eigenschappen.
Een peuter weet nog niet wat het gevolg is als je iets doet, of wat een oorzaak ergens van kan zijn.
Een geweten is er nog niet bij een peuter. Zijn zelfbeheersing hangt af van de goedkeuring of afkeuring van zijn ouders. Een peuter denkt: als de ouders er even niet zijn dan gelden ook niet hun normen.

Lichamelijke ontwikkeling
Een peuter kan al zitten, staan & lopen. De grove motoriek is erg toegenomen. De fijne motoriek gaat ook beter, maar moet nog wel verder ontwikkeld worden. Het samenspel tussen de spieren en zintuigen is ook nog niet helemaal ontwikkeld; een voorbeeld daarvan is dat een peuter vaak mis grijpt.

Sociale/emotionele ontwikkeling
Een peuter ontdekt dat hij macht heeft over de wereld, hij zegt vaak ‘nee’ en wil veel dingen niet. Hier begint het zelfbewustzijn door te breken.

Deze fase wordt ook wel de fase van het egocentrisme genoemd, omdat het kind alleen nog maar kan redeneren vanuit zijn net ontdekte ‘ik’.

Een peuter vindt het leuk om alleen te spelen. En als er een ander kind bij is, spelen ze niet met elkaar, maar naast elkaar. Ze moeten nog leren om samen te spelen.

Op emotioneel gebied is een peuter soms wel bang. Bang dat de ouders niet meer van hem houden als hij zo koppig is. Maar ook is een peuter trots op zijn eigen prestaties.

Zindelijk worden.
Een peuter moet leren om op tijd naar de wc te gaan. Deze fase word wel de anale fase genoemd, omdat de peuter zijn ontlasting gecontroleerd kan laten gaan.

 

 De ontwikkeling van 4 tot 13 jaar

In de leeftijd van 4 tot 13 jaar maken kinderen een veel minder snelle en zichtbare
ontwikkeling door. Toch gaan ook in die leeftijd de ontwikkelingen gewoon verder.
Als de kinderen 4 jaar zijn gaan ze naar school. Op school leren de kinderen veel. Daar worden de ontwikkelingen bewust gestimuleerd. Thuis of bij het gastgezin moet een kind zich juist kunnen ontspannen. Wij vinden het daarom belangrijk dat er een huiselijke sfeer is. Na schooltijd moet een kind zijn verhaal kwijt kunnen.  Er wordt gezamenlijk wat gedronken en daarna wordt er lekker gespeeld.  Het kind mag zelf kiezen wat het wil doen. De nadruk wordt gelegd op plezier hebben. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn na overleg van harte welkom. De gastouder houdt het welzijn van het kind in de gaten en begeleidt de kinderen waar nodig. Naarmate de leeftijd vordert wordt de verbale communicatie steeds belangrijker. Ieder kind verdient respect, niet alleen van de gastouder, maar ook van andere kinderen. Het groepsproces (broertjes, zusjes en andere kinderen die komen spelen) wordt door de gastouder goed in de gaten gehouden. Materialen en activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en behoeften van de kinderen. De gastouder is in staat in te springen op die behoeftes en hun creativiteit daarbij te gebruiken.
Het kind gaat met plezier naar het gastgezin en/of is blij de gastouder weer te zien.

 


dolfijntjes